Boletus edulis Bull., jesenski goban - užitna
Foto:  Milan Kelhar, Murska Sobota

My fungi photos