Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., sploščena pološčenka - neužitna
Synonym: Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.

My fungi photos