Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi, sluzasti pecljevec - neužitna
Najditelj, determinacija in foto: Danijel Balaško, Koprivnica, Hrvaška
06.11.2010
Telemorf (spolni stadij glive, ki proizvaja spore oz. trose) ima obliko malih črnih skledic in se imenuje 
Holwaya mucida. 
Anamorf, nespolni stadij, nima pravih spor, temveč v tem stadiju proizvaja ti. konidije.
Ima obliko majhnih črnih betkov s sluzavo belo glavico. Ta stadij glive se imenuje Crinula caliciiformis.
My fungi photos