Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr., gozdna polževka - užitna

My fungi photos