Klopni meningitis
Ena od pomembnih bolezni, katere povzročitelja prenašajo klopi, je klopni 
meningitis oz. klopni meningoencefalitis.
V Sloveniji je ta bolezen poznana že od sredine prejšnjega stoletja.
Klopni meningoencefalitis je virusno vnetje možgan in možganskih ovojnic. 
Bolezen se pojavi 10 do 20 dni po ugrizu klopa. V Slovenji oboli letno med 70 
in 330 oseb. 
Pojavljanje klopnega meningitisa je vezano na naravna žarišča te bolezni pri 
nas. Intenzivnost žarišča je različna - od izredno aktivnih, kjer je možnost 
okužbe in obolevanja velika, do manj aktivnih in celo latentnih žarišč, kjer 
okužba in obolenje nista verjetni. Meje nevarnega območje lahko navzven 
postavimo s črto, ki poteka od Jesenic, čez Škofjo Loko, Postojno do Kočevja, 
nato proti Litiji, preko Zidanega mosta, mimo Celja in Šentjurja proti meji s 
Hrvaško. Znotraj teh meja so posamezna območja, kjer je tveganje, da bo 
prišlo do okužbe, večje. To sta predvsem ljubljanska in celjska kotlina ter 
njuno nižje hribovito obrobje. Število obolelih je največje na območju vzdolž 
rek Save, Kamniške Bistrice in Savinje ter na obronkih Pohorskega hribovja. 
V vsem obdobju, kar se klopni meningitis v Sloveniji pojavlja, se nevarno 
območje ni širilo. 
Število obolelih iz leta v leto precej niha. Razlike v obolevanju so predvsem 
posledica različnih vremenskih razmer, ki v posameznem obdobju prevladujejo. 
Kadar so le te bolj ugodne, je populacija klopov aktivnejša in bolj številna. 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer je tudi veliko število malih gozdnih sesalcev, 
ki so glavni rezervoarji povzročitelja klopnega meningitisa. Poleg tega pa se 
ljudje pogosteje zadržujemo v naravi in so torej tudi bolj izpostavljeni 
nevarnosti.
KLINIČNA SLIKA 
Bolezen poteka v dveh fazah: 
- prva faza traja 1-8 dni. Bolniki se slabo počutijo, imajo glavobol, bolečine v 
 mišicah, povišano telesno temperaturo, lahko tudi bruhajo in imajo bolečine v 
 trebuhu in drisko. 
Prvemu obdobju sledi prost interval, ki traja 1 - 20 dni. 
- potem nastopi druga faza bolezni, v kateri so prisotni znaki prizadetosti 
 možganskih ovojnic ali celo možganov (visoka telesna temperatura, hud 
 glavobol, celo nezavest). 
          
Smrtnost pri odraslih je približno 1 - 2%. Bolezen lahko zapusti trajne posledice, 
kot so glavoboli, motnje koncentracije, ohromelosti. 

ZDRAVLJENJE

Specifičnega zdravila za bolezen ni, zato je zdravljenje samo simptomatsko:
počitek, po potrebi se dajejo zdravila proti bolečinam in za zniževanje povišane 
telesne temperature.

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU

POTEK CEPLJENJA
Naučinkovitejši način zavarovanja pred boleznijo je cepljenje. Bazično cepljenje 
sestoji iz treh odmerkov oz. doz cepiva:
1. doza: priporočljiva je še v hladnih zimskih mesecih;
2. doza: 14 dni do 3 mesec po prvi dozi, tako da oseba po možnosti prejme vsaj 
        dve dozi 
        cepiva do tedaj, ko nastopi aktivnost klopov; 

3. doza: 6 do 12 mesecev po drugi dozi.
Vsakih 5 let je potrebno t.i. poživitveno cepljenje z eno dozo cepiva. 
Plačnik cepljenja za obvezno cepljenje je delodajalec ali Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Vsi, ki se cepijo na lastno željo, pa so samoplačniki.
Za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je spodnja starostna meja 1 
leto, zgornje starostne meje ni. 
KONTRAINDIKACIJE ZA CEPLJENJE

Ne smemo cepiti oseb, ki: 
 - prebolevajo akutno vročinsko obolenje, 
 - imajo alergijo na jajca in/ali piščancje meso,
 - so imele alergično reakcijo na predhodno dozo cepiva. 
  
Varnost cepiva v času nosečnosti in dojenja ni bila ugotovljena v kliničnih 
poizkusih, zato se cepljenje v teh obdobjih odsvetuje.
KJE POTEKA CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU

Vse informacije o cepljenju lahko dobite na vseh območnih zavodih za 
zdravstveno varstvo po vsej Sloveniji, kjer lahko opravite tudi cepljenje:
   
v Celju: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva ulica 18
ZA KOGA JE CEPLJENJE OBVEZNO IN KOMU SE GA PRIPOROČA
V Sloveniji se že več let izvaja obvezno cepljenje vseh oseb, ki so pri svojem delu ali terenskih vajah izpostavljene možnosti okužbe.
Za osebe, ki bivajo na okuženih območjih ali pa nameravajo na teh območjih bivati krajši čas (počitnice, izleti v naravo ipd.), pa je cepljenje zelo priporočljivo.
Med slednje sodimo še prav posebej gobarji!
Gobarji, cepite se proti klopnemu meningitisu, 
preventivno pa se tudi pravilno oblecite in po 
prihodu iz gozda dobro preglejte. Ob nastopu
okužbe je običajno za te ukrepe že prepozno!
www.minet.si
NEVARNOSTI V GOZDU DOMOV NA KAZALO BORELIOZA