Xylaria hypoxylon (L.) Grev., vitka lesenjača - neužitna
 
My fungi photos