PROGRAM
Strokovne in 
ostale aktivnosti društva v letu 2019
RAZSTAVE
Strokovne aktivnosti društva v letu 2019

02. marec (1. sobota)

Skupščina GD, Nova vas, Celje
Organizator: UO

23. marec (4. sobota)

Bovše, Kmetija Slemenšek, 
Zbirališče ob 08.00 uri
Organizator: UO
20. april (3. sobota)
Pizzeria Emma, Šmartno v Rožni dolini,
Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator: UO

  
18. maj (3. sobota)
Studence, Turistična kmetija Cokan, 
Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator: UO

  
22. junij (4. sobota)
Šikole, Gostilna Kureš,
srečanje z GD Lisička Maribor in 
GD Dobrovce,
kotizacija 6€.
Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator:
Ana Ivanovič

  
17. avgust (4. sobota)
Poljčane, LJubično 17,
Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator: 
Igor Urlep

  
12. oktober (2. sobota)
Nova vas, pred trgovino Mercator,
Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator: UO

 

Ostale aktivnosti društva v letu 2019

 

24. avgust (4. sobota)
Rogla, srečanje z MD Kostanjevka Zreče
   Zbirališče od 09. do 10. ure
Lokacija bo javljena naknadno

Organizator:
MD Kostanjevka
31. avgust (5. sobota)
Dobrovce, srečanje z GD »Snežka
Zbirališče ob 09. uri v 
Gobarskem učnem parku Doborovce

Organizator: 
GD Snežka
  
29. november (5. petek)
Prednovoletno srečanje članov GD
na Rajskem otoku na 
Proseniškem.
Vse informacije in kotizacija 
bodo javljene naknadno

Organizator: UO
  

Na vse ekskurzije pridite pravočasno, bodite primerno oblečeni in 
prinestite s seboj obvezno gobarsko opremo: 
košaro, nož, palico, kapo in zvrhano mero dobre volje! 
                                                                    Dobrodošli!
Potek posameznih ekskurzij
8.00  - Zbirališče na imenovanih lokacijah.
8.15  - Pozdrav organizatorja in predstavitev programa ekskurzije. Člane 
       se seznani še o pravilnem nabiranju, o ustrezni opremi, z nevarnostmi 
       v gozdu in z zakoni in uredbami, ki jih morajo upoštevati pri nabiranju gob.
8.30  - Odhod v gozd.
11.00 - Prihod iz gozda in determinacija (določitev) nabranih vrst. 
11.30 - Predavanje o gobah in odgovori na vprašanja članov. 
13.00 - Zaključek ekskurzije.
Po zaključku ekskurzije se člani zberemo na skupnem kosilu in družabnem srečanju.
Za popestritev ekskurzij bodo skrbeli organizatorji ekskurzij.