KODEKS OBNAŠANJA ČLANOV - NABIRALCEV GOB
v Gobarskem društvu »Bisernica« Celje
Gobe niso snov za polnjenje želodca, ampak so le dodatek, ki oplemeniti mnoge jedi. Prekomerno in prepogosto uživanje gob (tudi užitnih) je lahko zdravju škodljivo.

Če vidite v gobah le hrano ali dodatni zaslužek od prodaje ali dodatni hobi (ker je gobarjenje pač popularno), niste prišli na pravi naslov!

Če se odpravite nabirat gobe z avtomobilom, pazite, kje boste parkirali. Po zakonu lahko parkirate največ 5 m od ceste v gozd, vendar le na mestih, kjer ne boste ogrožali dela v gozdu ali ogrožali in uničevali podrasti in dreves.

Preden stopite v gozd se prepričajte, ali ni morda v zasebni lasti ali morda celo zavarovano področje. Če je znan lastnik, ga vprašajte za dovoljenje, na zavarovanih področjih pa je nabiranje gob nasploh prepovedano.

Ne nabirajte mladih in nerazvitih primerkov (gumbkov), ker s tem gobe iztrebljate, saj jim niste dali možnosti za razvoj in razmnoževanje.

Ne trgajte gob iz zemlje, ker lahko iztrgate tudi micelij. Bet rahlo zasučite in gobo nežno izvlecite iz zemlje. Če je bet žilav ali tanek, ga nad zemljo (štorom, drevesom, korenino) odrežite.

Če najdete veliko količino gob, ne poberite prav vseh. Pustite mlade in še nerazvite (in tudi prestare primerke), da bodo lahko zrasle, dozorele in se razmnoževale.

Gobe nabirajte v pleteno košaro (ali kakšno podobno zračno embalažo), ker je nabiranje v polietilenske vrečke prepovedano, gobe pa se v njih tudi hitro pokvarijo. S tem ne boste pomagali ne gobam, še manj sebi.

Gobe očistite že na rastišču, odrežite jim tudi črvive dele (bete ali klobuke) in pustite v gozdu vse, kar ne sodi za domov.

Ne ponujajte gob prijateljem ali znancem, če vas niso sami prosili zanje. V nasprotnem primeru ste lahko kaj hitro krivi za kakšne njihove prebavne težave, čeprav morda niste nič krivi.

V gozdu ne puščajte smeti in drugih odpadkov, ker s tem rušite naravno ravnovesje. Kdor ima rad naravo, ga na te stvari ni potrebno posebej opozarjati.

Ne bodite pohlepni in ne nabirajte večjih količin gob, kot jih lahko sami porabite. Držite se zakonov in naberite le 2 kg gob na dan. Pazite, prekomerno nabiranje se vam lahko maščuje.

Ne uničujte strupenih ali nepoznanih vrst gob. Pustite jih, naj rastejo, saj so nekatere pravi okras narave.

Zaenkrat še ni zakona, ki bi človeka lahko prisilil, da je časten in moralen. Kdor pa se ne more držati najosnovnejših pravil nabiranja gob, naj se ne včlanjuje prav v »Gobarsko društvo«, saj je lahko zaradi nespoštovanja pravil iz društva tudi izključen!