KJE SMO
Program dela za leto 2019
KJE SMO
   
 • Izdaja gobarskega Informatorja:
 • kot že vrsto leto doslej, bomo tudi letos uredili naše interno glasilo, v katerem bodo vse           informacije o akcijah društva in ga pravočasno poslali vsem članom.
 • Izobraževanje članov GD:
 • izobraževanje bo potekalo na vseh naših ekskurzijah, razstavah in tudi individualno, če bo kdo od članov to želel.
 •  Organizacija gobarskih ekskurzij za člane GD:
 • Za leto 2018 je planiranih šest strokovnih ekskurzij za člane GD. Na vseh ekskurzijah             bomo izvedli določitev nabranih gob in predavanja o posameznih vrstah.
 • Organizacija gobarskih razstav:
 • planirana je organizacija treh gobarskih razstav: na Celjski koči in v Planetu TUŠ.
 • O sami izvedbi se bomo še dogovarjali (organizaciji, nabiralcih ipd.) na posameznih ekskurzijah pred razstavami.
 • Organizacija začetnega tečaja za člane GD in širše prebivalstvo:
 • Če bo prijavljenih več kot 10 kandidatov, bomo organizirali tečaj za pripravnike, ki bo najbrž potekal na Višji poslovni šoli v Celju.
 • Popisi, kartiranje in vnos gliv v BI:
 • vse nabrane in determinirane glive je potrebno vnesti v centralni program Boletus        informaticus, kar sedaj izvajamo že dobrih šest let in bomo to nadaljevali tudi v bodoče. Na     podlagi podatkov se bo naredila analiza stopnje rasti gliv (kaj ne raste več, kaj raste manj             itd.) in se bodo ogrožene vrste morebiti lahko pravočasno zaščitile.
 • Nakup strokovne literature:
 • za potrebe društva bomo tudi letos, če bo dovolj sredstev, nabavili nekaj literature, saj brez nje ni pravilnega določevanja gob in je zato nujno potrebna. Doslej smo nabavili že nekaj strokovnih knjig, vendar je to, glede na potrebe, še vse premalo.
 • Obveščanje javnosti o dejavnosti GD:
 • javnost je o naši dejavnosti kar dobro obveščena, saj naši člani redno pišejo v časopise o gobah (npr. v Slovenske novice). Pomagata nam tudi lokalni radio in TV z raznimi brezplačnimi objavami. Na dobro sodelovanje z mediji upamo seveda tudi v bodoče.
 • Pridobivanje novih članov:
 • ker so nekateri člani zaradi takšnih ali drugačnih razlogov prenehali hoditi v društvo, se je       članstvo v zadnjih letih kar precej zmanjšalo. Vsako leto znova si prizadevamo dobiti nekaj          novih članov, kar pa nam uspeva le delno. Želimo si predvsem več mladih ljudi, ki bi            kasneje prevzeli vodilne funkcije.
 • Pridobivanje sponzorjev:
 • kljub krizi na vseh področjih se bomo trudili pridobiti kakšnega sponzorja, ki bi nam pomagal z materialnimi in morebiti tudi s finančnimi sredstvi. Če bo razpis (lani ga ni bilo) se bomo prijavili za sredstva na MO Celje.
 • Sodelovanje in srečanje s sorodnimi društvi:
 • vsako leto se srečamo z vsaj enim gobarskim društvom in tudi letos bomo organizirali dva srečanja, eno na Rogli, drugo v Dobrovcah.
 • Sodelovanje z MZS:
 • z Mikološko zvezo Slovenije je sodelovanje še posebej dobro, saj sta dva naša člana prav v vrhu vodstva MZS: predsednik in tajnica MZS sta namreč člana našega društva. Dobro sodelovanje si želimo tudi v bodoče.
 
PIŠITE NAM
KAZALO