VSEM ČLANOM DRUŠTVA IN TUDI VSEM, KI JIH TO ZANIMA!

Zaradi vse večje nabiralniške strasti Slovencev, med katerimi so tudi člani gobarskega društva in zaradi pripomb nekaterih članov društva, zakaj naj bi se učili tudi latinskega izrazoslovja za gobe, ki pa je neobhodno potrebno, če želimo svoje znanje razširiti še na kakšne druge vrste kot le na tiste, ki jih bomo dali v lonec, smo sestavili kodeks obnašanja nabiralcev gob v našem društvu. Kodeks je bil sprejet na letošnji skupščini društva in vsak član se bo moral ravnati v skladu z njim.

V društvo se včlanjuje vse preveč ljudi z enim samim ciljem: se dobro naučiti čim več najbolj pogostih vrst gob, nato pa jih po določenem času ne vidimo več, niti na ekskurzijah niti na razstavah, pridejo morda le še na družabne prireditve društva.

Sicer ne smemo nikogar odsloviti ali ga morda ne včlaniti, vendar pa članov, ki so zainteresirani le za nabiranje gob za v lonec, res ne potrebujemo. Potrebujemo pa ljudi, ki ljubijo naravo in gobe, ki želijo spoznati tudi najbolj neugledno ali najmanjšo gobo, torej takšne, ki se želijo naučiti še kaj več, kot le gobe za prehrano. Poznam zelo malo članov, ki jih zanima, kako goba sploh zraste, kako se hrani, kako se razmnožuje, zakaj je v naravi neobhodno potrebna in nasploh osnov o gobarstvu. Poznam pa veliko tistih, ki jih zelo zanimajo le užitne gobe, kako se pripravijo v kuhinji, kakšnega okusa so in ... Le s takšnimi člani gobarsko društvo ne bo pridobilo nič, naša veda - mikologija, pa bo izgubila svoj pomen. Sprašujem se, zakaj se nekateri sploh včlanijo prav v gobarsko društvo? Lahko bi bili člani kateregakoli drugega društva, ki nima točno določene dejavnosti. Mi jo imamo, to so gobe in te so tudi naša edina in osnovna dejavnost. Pa ne le najbolj užitne in najboljše gobe za pripravo, ampak vse vrste gob, ki rastejo v naših gozdovih in ki so nepogrešljive za vzpostavljanje naravnega ravnovesja oz. nepogrešljiv člen našega ekosistema.

Premislite!

Preberite si kodeks obnašanja nabiralcev gob, ki ga bo moral od letošnjega leta naprej podpisati vsak član našega društva in se po njem tudi ravnati!

KODEKS