Obvestila
 
Članarina in včlanjevanje novih članov!
Članarina za leto 2023 znaša 15 €. 
Otroci, učenci, dijaki in študenti ne plačajo članarine! 
Novi člani plačajo ob pristopu še 3 € pristopnine in 2 € za člansko izkaznico!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po Pravilih Gobarskega društva "Bisernica" (v nadaljevanju GD) lahko postane član vsak državljan RS, ki dopolni petnajst (15) let starosti, ki sprejme veljavna Pravila GD, podpiše pristopno izjavo, plača članarino GD, podpiše Kodeks obnašanja članov- nabiralcev gob v GD in deluje v društvu kot enakopraven član.Če se v GD včlani mladoletnik do dopolnjenega sedmega (7) leta starosti, podpiše pristopno izjavo in Kodeks njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega sedmega (7) leta do dopolnjenega petnajstega (15) leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v GD podati pisno soglasje.

Kaj je za novega člana zelo zaželeno? Da že pozna vsaj nekaj osnovnih vrst gliv, ima osnovno znanje o gobarstvu in se ravna po zakonskih predpisih kot jih določa Uredba o zavarovanih prosto živečih glivah. Kot društvo s točno določeno dejavnostjo (gobe), želimo pritegniti predvsem takšne ljudi, ki jih zanima prav tovrstna dejavnost, ki želijo svoje znanje še utrditi in ga dodatno razširiti.Vsi člani, ki bodo imeli interes, se lahko vpišejo v začetni tečaj iz poznavanja gliv in v sklopu tečaja bodo opravili tudi teoretični izpit. Kdor pa bo želel postati še boljši poznavalec, se bo lahko izobraževal tudi na tečajih drugih društev, ob pomoči naših determinatorjev ali pa kar sam. Ko bo svoje znanje dovolj izpopolnil, bo lahko opravljal praktični društveni izpit za determinatorja pripravnika, ki bo podlaga za pridobivanje nazivov determinator pri Mikološki zvezi Slovenije.

Za vse informacije v zvezi s včlanitvijo in delom v društvu dobite pri predsednici društva Ani Ivanovič na GSM: 041 265 656 ali na e-mail: Ana.Ivanovic@siol.net, info@drustvo-bisernica.si.

Vse člane prosimo, da članarino za tekoče leto poravnajo najkasneje do konca maja!

PIŠITE NAM
NA KAZALO