KJE SMO
Program dela za leto 2023
KJE SMO
 • Izdaja gobarskega Informatorja:
 • kot že vrsto leto doslej, bomo tudi letos uredili naše interno glasilo, v katerem bodo vse informacije o akcijah društva in ga pravočasno poslali vsem članom.
 • Organizacija gobarskih ekskurzij za člane GD:
 • za leto 2023 bomo planirali 3 do 5 (7) pet strokovnih ekskurzij za člane GD. O točnih terminih in lokacijah se bomo dogovorili na skupščini društva. Na vseh ekskurzijah bomo izvedli nabiranje gob, določitev nabranih gob in predavanja o posameznih vrstah.
 • Organizacija gobarskih razstav:
 • upamo, da bomo lahko letos izvedli vsaj dve gobarski razstavi, tradicionalno na Celjski koči ? in v Planetu TUŠ ?.O samih izvedbah se bomo dogovarjali (o organizaciji, nabiranju, postavitvi ipd.) na posameznih ekskurzijah pred razstavami.
 • Popisi, kartiranje in vnos gliv v BI:
 • vse nabrane in determinirane glive je potrebno vnesti v centralni program Boletus informaticus, kar sedaj izvajamo že dobrih 10 let in bomo to nadaljevali tudi v bodoče. Na     podlagi podatkov se bo naredila analiza stopnje rasti gliv in se bodo tako ogrožene vrste lahko pravočasno zavarovale.
 • Obveščanje javnosti o dejavnosti GD:
 • javnost je o naši dejavnosti kar dobro obveščena, saj naši člani redno pišejo v časopise o gobah (npr. v Slovenske novice). Pomagata nam tudi lokalni radio in TV z raznimi brezplačnimi objavami. Na dobro sodelovanje z mediji upamo seveda tudi v bodoče ?
 • Pridobivanje novih članov:
 • ker so nekateri člani zaradi takšnih ali drugačnih razlogov prenehali hoditi v društvo, se je članstvo v zadnjih letih kar precej zmanjšalo. Vsako leto znova si prizadevamo dobiti nekaj novih članov, kar pa nam ne uspeva ravno najbolje. Želimo si predvsem več mladih ljudi, ki bi kasneje lahko prevzeli vodilne funkcije.
 • Pridobivanje sponzorjev:
 • kljub krizi na vseh področjih se bomo trudili pridobiti kakšnega sponzorja, ki bi nam pomagal z materialnimi in morebiti tudi s finančnimi sredstvi. Za razpise se je nujno potrebno pogovoriti z županom MOC, saj s takšnim načinom izvajanja razpisov, kot doslej, društvo le izgubi, ne pa karkoli pridobi.  Iskali bomo tudi druge vire financiranja, npr. pri večjih podjetjih.
 • Sodelovanje in srečanje s sorodnimi društvi:
 • vsako leto se srečamo z vsaj enim gobarskim društvom, s kom in kje bo znano po skupščinah drugih društev. Predvidevamo, da bo letos vsaj eno srečanje s sorodnim društvom.
 • Sodelovanje z MZS:
 • z Mikološko zvezo Slovenije je sodelovanje še posebej dobro, saj sta dva naša člana prav v vrhu vodstva MZS: predsednik in tajnica MZS sta namreč člana našega društva. Dobro sodelovanje si želimo tudi v bodoče.
 • Nabava novega mikroskopa:
 • je skoraj nemogoč projekt, saj ni sredstev, pa tudi sponzorjev ni, vsaj doslej še ne.
 • Nabava literature:
 • za pravilno določanje gliv je potrebna tudi vrhunska literatura. V poštev pride literatura v nemškem, angleške, francoskem ali kakšnem drugem jeziku, saj pri nas res vrhunske literature ni. Ker že nekaj časa nismo mogli nabaviti nobene, bi bil skrajni čas, da dopolnimo našo knjižnico s še kakšno vrhunsko knjigo o glivah.
 
PIŠITE NAM
KAZALO